لیست هارد های مشابه مناسب گوشی و تبلت

تومان

تومان
شناسه محصول: لیست هاردهای مشابه دسته: , برچسب:
  • لیست هاردهای مشابه رایگان میباشد و به صورت ماهانه به روز خواهد شدبا تشکر:

توضیحات

لیست هارد های مشابه مناسب گوشی و تبلت

لیست هارد های مشابه مناسب گوشی و تبلت

برای جستجو کلید CTRL+F را نگه دارید و نام مورد نظر را جستجو کنید

www.daryaigsm.com

hadi daryai

لیست هاردهای مشابه رایگان میباشد و به صورت ماهانه به روز خواهد شد
با تشکر

09367124243

 

 

برای جستجو کلید CTRL+F را نگه دارید و نام مورد نظر را جستجو کنید
www.daryaigsm.com

hadi daryai

لیست هاردهای مشابه رایگان میباشد و به صورت ماهانه به روز خواهد شد
با تشکر
09367124243
HUAWEI

G610:

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

b314 8g ok cid kjs00m

KMK8U000VM-B410 16g change cid to kjs00m

G730:

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309

KMK5U000VM-B309 change cid to kjs00m

G615 u10

H9TP32A8JDAC

KMKJS000VM-B309

G6 u00 u10 u20:

SD7DP28C-4G

KMKJS000VM-B309

G6-L11 L22:

H26M42003GMR

B001 OK

G630 u10:

SD7DP28C-4G

H9TP32A8JDBC

KMKJS000VM-B309

y550 l01-l02:

SD7DP28C-4G OK

b309 ok

Y520 u22

H9TP32A4GDDC

SD7DP24C-4G

KMNJS000ZM-B205 change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

Holt00,Holly u10:

H9TP32A8JDBC-4GB

b309 ok cid:h4g1d

g620s-l02

SD7DP28C-8G

KMKUS000VM-B410

g620s-l01

SD7DP28C-8G

KMKUS000VM-B410

G525 U00:

H9TP32A8JDAC

SD7DP28C-4G

b309 ok

KMKUS000VM-B410 8g

u8950:

SD5DH26A 4G

Y511:

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

kMN5X000ZM-B209 only change cid to hynix: 90014A4834473164040501A1E34D5138

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

Y320 u30:

SD7DP24F-4G

b309 cid: 90014A4834473164040501A1E34D5138 ok

Y320 u10:

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205

Y320 u01:

H9DA4VH2GJAM

Y336-u02:

Kmnj2000zm-b207

H9TP32A4GDCC

g510:

SD5DH24A-4G ok

KMSJS000KM-B308 ok

KMSJS000KА-B308

y300:

SD5DH24A-4G

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KА-B308

y600 u20:

H9TP32A4GDCC

H9TP32A4GDBC

KMNJS000ZM-B205 ok

b309 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

Y625 U32

TYDOFH221641RA

H9TP32A8JDBC

b309 ok

y220 u10:

H9TA4GH2GDMCPR

H9DA4GH2GJBM

KSLCGBL2RA2H2A

KMN5X000ZM-B 209

y530 u00:

H9TP32A4GDCC

SD7DP28C-4G ok

KMKJS000VM-B309

b410 8g ok

TYCOFH121638RA OK

b309 ok cid ۴۵۰۱۰۰۵۳۴۵۴D3034473C5413DB43B1F8

y635-l21 rom1>7456 MB

H9TP64A8JDMC

KMKUS000VM-B410

y210d_y210 0200

H9DA4VH2GJMM

K524G2GACHB050

Y360:

SD7DP24C-4G

TYCOFH121638RA

H9TP32A4GDDC

KMNJS000ZM-B205

b314 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

b209 change cid to 45010053454D3034470501A1E34D51D6 ok 1m 1m 512k

b309 change cid to 45010053454D3034470307EF64EC5166 ok 1m 1m 512k

y330 u11:

H9TP32A4GDCC

SD7DP24C-4Gf

KMNJS000ZM-B205

b309 ok change cid to 28c

H30 u10:

H26M42003GMR

KLM8G2FE3B-B001 CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2

KLM8G1WEMB-B031

THGBMFG7C2LBAIL ok 16gb

KLMAG4FE4B-B002 ok 16gb

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

b503 ok CHANGE CID TO 90014A483847326404030001331E51F2

H30 t00:

SD7DP28C-4G

g620-UL01

H26M31003GMR

KLM8G2FE3B-B001 8g

KLM8G1WEMB-B031

b503 ok

G700: rom2,3<2mb

SDIN7DP2-8G_ok

SD5C25A-8G ok

KLM8G1GEAC-B001_ok

KLM8G2FE3B-B001 ok

sidn7du2-8g ok

sam b031 8g 16g ok

kMVUS000LM-B304 ok

b503 16g ok

p6 u06:

kMVUS000LM-B304

kMVUS000LA-B304 :16gb

SD5C25A-8G

TY90GH131600RA

P7-L10

KLMAG2GEAC-B001

scl-u31(msm8909)

H9TQ64A8GTMC

KMQN1000SM-B316

scl-l21(qualcomm)

H9TQ64ABJTMC

scl-u31(mt6582)

SD8DR18C-8G

H9TP65A8JDAC

KMK7X000VM-B314 rom 2,3=2mb

scl-u31(mt6582)

H9TQ17A8JTMC

mt1-u06

SD5C25A-8G

kMVUS000LM-B304

Mate 7:

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

Mate 9(Mha-l29):

THGBF7G9L4LBATR

S7-601u

SDIN7DP2-8G

SD5C25A-8G

s7-721u

H9TP65A8JDAC

KMK8U000VM-B410 16g ok

H9TP32A8JDBC

b309 ok write xml

KMK7X000VM-B314

s7-701u

KLM8G1GEAC-B001 ok

s8-701u:

TYDOGH231624RC

s8-301u:

H9TP65A8JDAC

B412-16GB

gr3(TAG-L21)

KMQ310013M-B419

H9TQ17A8JTMC

holly u19:

H9TP18A8JDMC-16gb

KMK8X000VM-B412

G750:

H26M4200GMR

KLM8G2FE3B-B001

KLM8G1WEMB-B031

KML7U000HM-B505 chnge cid ۱۵۰۱۰۰۴D3847324642083403C122817A

che2-ul00:

SDIN8DE1-8G

chm-u01:

KLM8G1GEND-B031

KLM8G1WEMB-B031

b001

SDIN8DE1-8G

THGBMBG6D1KBAIL

ALE-L21

KMR310001M-B611

H9TQ17A8JTMC

B417 not power

B419 not power

Y560 u02 mtk v2.1

B412 16gb ok

v2.0

KMK7X000VM-B314

y560 u02 spd sc7731G

H9TQ64A8GTMC

b316 ok

b315 cid; ۹۰۰۱۴A483847316505074E7AA534B358

S10-231u

KMK8X000VM-B412

H9TP18A8JDMC-16gb

S10-201u:

SDIN7DP4-16G

H60-L04

THGBMAG7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002

vns l21(p9 lite)

KMQE10013M-B318 ok

KMQ310013M-B419 ok

TYE0HH231659RA ok

tit-al00-u02

H9TQ17ABJTMC

KMQ31000SM-B417 change cid EMMC CID: 90014A484147326505009E66F2D4316C

KMQ310013M-B419/16GB

kiw-l21:

KMRE1000BM-B512

KMQ310013B-B419

H9TQ17ABJTMC

G7-L11

H9TQ18A8JTMC

KMR8X0001M-B608

b611 ok

G7-l01

H9TQ18A8JTMC

KMR8X0001M-B608

b611 ok

cam-l21 mt6572

H9TQ17ABJTAC

KE4CN2L2HA5A2A

cam-l21 hisilicon

H9TQ17ABJTBC

cun-u29:

KMFNX0012M-B214 cid ۱۵۰۱۰۰۴۶۴E31324D42010252E022A18E

H9TQ64A8GTMC

b315 stay on logo

TYD0GH121661RA

H9TQ17ABJTMC 16g ok

cro-l22:

KMFNX0012M-B214

Honor 6X BLN-L21

TYR0IH331667RB

H9TQ26ADFTAC

cun-l21

H9TQ64A8GTMC

LUA-U22

H9TQ64A8GTMC

LUA-L21

H9TQ18ABJTMC

ATH-UL01

H9TQ17A8JTMC

PRA-LA1

KMRE1000BM-B512

JZ011 micron

MYA-L22

H9TQ17ABJTBC

BGO-DL09

KMR310001M-B611

HTC

sensation xe

H9TP33A6ADMC

desire 616:

H9TP32A8JDAC ok

H9TP32A8JDBC ok

b410 8g ok

b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

desire 626G:

H9TQ64A8GTMC

b318 ok change cid

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315 ok

desire 320 mt6582:

KMK7X000VM-B314

Desire 500:

H9TP32A8JDAC ok

KMKJS000VM-B309 ok 4gb

KMKUS000VM-B410 ok 8gb

Desire 600:

KMKUS000VM-B410

H9TP65A8JDMC

desire 610:

SDIN8DE2-8G

KLMAG2WEMB-B031

desire 700:

KMKJS000VM-B309 OK

۲۸C OK

desire 728:

KMQ310006A B419

DESIRE 820s:

H9TQ17A8GTMC

D820pi(mt6592)

H9TQ64A8GTMC

D820TS :(mt6752)

H9TQ17ABJTMC

KMQ310013M-B419 cid ok

KMQ31000SM-B417 cid ok

KMQ310006A-B419 error 2004 in flash

KMQ310006M-B417 error 4001 in flash

KMF820012M-B305 error 2004

DESIRE 820n:

h26m52103fmr

desire 820t(a51ul)

KLMAG2WEMB-B031

b001 16 ok

Desire 820(A51_DTUL)

KLMAG2WEMB-B031

Desire v(t328w):

H9DP32A4JJAC

KMSJS000KM-B308

KMSJS000KA-B308

desire 826:(msm8939)

H26M52103FMR 16g

Klmbg4gend-b031 32g

b001 16g

b503 16g ok

desire 816g mt6592:

KMQ7X000SA-B315 8G

KMQN10006M-b318 cid b315

desire 620(mt6592)

KMQ7X000SA-B315 8G

desire 816q mt6752:

H9TQ17ABJTMC

desire 816w:

SDIN8DE2-8G

H26M41103HPR 8g

KLM8G2FE3B-B001 8g

THGBM5G7A2JBAIR 16g

Desire 200

KMSJS000KM-B308

Desire 300:

KMSJS000KM-B308

Desire 310:

H9TP32A8JDBC

KMN5U000ZM-B203

B309 ok change cid ۹۰۰۱۴A4834473164040307EF64EC5188

Desire 530

H9TQ17AAETAC

T326e Desire SV:

H26M42003GMR

KMSJS000KA-B308

H9DP32A4JJA

one max:

SDIN7DP4-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g

TY90LH151636RA

one m8s (۰PKV100)

H9TQ17ABJTMC

htc one

KLMBG4GE2A-A001

desire 516w:

b309

desire 828(a51bml)

KMR21000BM-B809

desire 830u

KMR21000BM– B809

m9u:

H26M64103EMR

Klmbg4gend-b031

E9+ (A55-ML):

Klmbg4gend-b031
SAMSUNG

g7102 :

KLM8G1WEMB-B031

b001 ok

SDIN7DU2-8G

g130h :

KMN5X000ZM-B209

g313h ,hz

KMN5X000ZM-B209

G313HU

KMK5X000YM-B314

G316H/HU:

H9TP32A4GDCC

g350e:

KMN5X000ZM-B209

H9TP32A4GDDC

KMK5X000YM-B314

KMKJS000VM-B309 ok

g355h :

KMK5X000YM-B314

g360H:

KMQNW000SM-B316

KMQN10006B-B318 ok

KMQ7X000SA-B315 ok

g530h , g530y

KMQ72000SM-B316

KMQN1000SM-B316

H9TQ64A8GTMC

MT29TZZZ8D5BKFAH-125 WT Micron

g531h

KMQN1000SM-B316

MT29TZZZ8D5BKFAH-125 W Micron

G531F

H9TQ65A8GTMCUR-KTM

g532g (mt6736)

H9TQ64AAETAC

g532f :

KMQN10006M-b318

N7000 :

KMVYL000LM-B503

N7100 :

KMV3W000LM-B310

KMVTU000LM-B503

N900 :

TY90LH151636RA

L744141351KDD

KMV2W000LM-B506

N9005 :

KLMBG4GEAC-B001 32gb

THGBMBG8D4KBAIR 32g

N910 :

THGBMBG7D2KBAIL

N920X :

THGLF2G8J4LBATD UFS

N7502 :

THGBMBG7D2KBAIL 16gb

KMVTU000LM-B503

G800F

THGBMBG7D2KBAIL

G900h :

TY90HH131647RA

KMV3W000LM-B310

G900F

KLM8G1WEMB-BO31

KLMBG4GEAC-B001

G930F,FD:

H28U64222MMR

G935F,FD:

THGBF7G8K4LBATR UFS

G955F:

KLUCG4J1ED-B0C1 64G UFS

G5520 :

KMQ310013B– B419

G570f :

KMQ310013B– B419

G610f :

KLMAG1JENB-B031

I9000 :

SDIN5C2-8G

I9003

KLM8G1WEM8-B011

I9023 :

SDIN$C2-16G

i9100 :

KMVYL000LM-B503

I9070 :

SDIN5C2-8G

SDIN7DU2-8G

I8160

SDIN5D2-4G

KLM4G1YEM0-B012

I8190 :

KLM8G2FE3B-B001

sidn7du2-8g

I8552

KMK5U000VM-B309

I9500 :

KMV3W000LM-B310

i9505 :

KLMAG4FEAB-B002

I9300 :

KMVTU000LM-B503

KMVYL000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

TY90HH131625RA

i9300i :

THGBMBG7D2KBAIL

i9301i

KLMAG2GEAC-B002

THGBMBG7D2KBAIL

i747m :

KLMAG4FE4B-B002

i747 :

THGBM5G7A2JBAIR

kLMAG2GEAC-B002 ok

i9305 :

KMVYL000LM-B503

i9200 :

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

i9205 :

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

I8200 :

SDIN7DP2-8G

B001

i8262 :

SDIN7DU2-8G

KML7U000HM-B505

KML7X000HM-B507

i9060 :

KMK7X000VM-B314

i9060i :

KMQN1000SM-B316

i9190 :

SDIN7DU2-8G

b001 ok

i9192 :

SDIN7DU2-8G

b001 ok

n5100 :

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG2GE2A-A001 ok

A002 ok

KLMAG2GEAC-B002

N8000:

KLMAG4FEJA-A002

P1000

SDIN4C2-16G

p3100 :

KLMAG4FEJA-A002

KMVYL000LM-B503 ok

KLM8G2FE3B-B001

SDIN7DU2-8G

p5100 :

KLMAG2GE4A-A001

KLMAG4FEJA-A002

p5200

THGBMBG7D2KBAIL

P6200 :

KLMAG4FEJA-A003

p601 :

KLMBG4GEAC-B001

T325

THGBMBG7D2KBAIL

T110

H26M42003GMR

t111

sidn7du2-8g

b001 ok

T210

KLM8G1WE4A-A001

T2100

KLMAG2GEAC-B301

T211

KLMAG2WE4A-A002

T2110

KLMAG2GEAC-B301

t231

THGBMBG6D1KBAIL

b503 ok

T310

KMV3W000LM-B310

KLMAG2GE4A-A001

T311

KMVTU000LM-B503

T525

KMV3W000LM-B310

THGBMBG7D2KBAIL

T530

THGBMBG7D2KBAIL

S5282

KMJJS000WA-B409

S5312

KMN5X000FB-B209

S7580

KMK5X000YM-B314

s7582

KMK5X000YM-B314

s7262

KMN5U000ZM-B203

S7270

KMK5U000VM-B309

S7272

KMK5U00VM-B309

j700h

THGBMFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

j700f

THGBMFG7C2LBAIL

KLMAG1JENB-B031

j710f :

THGBFG7C2LBAIL

KLMAMG1JENB-B031

j701f :

KLMAG1JETD-B041

j810g :

KMRH60014A-B614

j500h

KMQN10006M-b318

j500f

H9TQ64AAETMC

KMQN10006M-b318 ok

j100h :

H9TP32A4GDDC

b309 ok

J105B

KMFNX0007M-B214

KMQN1000SM-B316

j106h :

H9TQ64A8GTAC

b316 reboot on logo

b318 ok

j106f :

H9TQ64A8GTAC

J110G

KMF310012M-B305

H9TQ32A6BTMC

j110h :

Kmnj2000zm-b207

H9TP32A4GDDC

j111f :

KMFN10012M-B214

j120f :

KMFN10012M-B214

j110f :

H9TQ32A6BTMC

KMFN10012M-B214 ok

j200h :

H9TQ64A8GTMC

b318 stay on logo

b316 stay on logo

TYD0GH121661RA ok

KMFNX0012M-B214 ok

j200f :

H9TQ64A8GTAC

j510f :

H9TQ17ABJTBC 16g

j530f :

KLMAG1JETD-B041

j730f :

KLMAG1JETD-B041

A300h

KMQ310006M-B417

A300f

KMQ3100SM

A500f

KMR310001M-B611

KMQ310006M-B417

A500H :

KMQ310013M-B419

KMR310001M-b611

A520f :

KLMBG2JENB-B041

A700h

KMR310001M

A700f

THGBMBG7C2KBAIL

E500F

KMQ310006M-B417

g920F,FD,I:

KLUBG4G1BD-E0B1

G925F

K3RG3G30MM-MGCH

KLUBG4G1BD-E0B1

G928X

THGLF2G8J4LBATD UFS

A710F :

THGBMBG7D2KBAIL

A800f

KMR2W0009M-A803

T805 (galaxy tab s)

KMV3W000LM-B310

KLMAG2GEAC-B301

THGBMBG7D2KBAIL

THGBMFG7C2LBAIL

T989

KMKYL000VM-B603

J320h , j320f

KMQN10006M-B318

N910f/g:

KMR210008M-A805

N915f ,j:

KMR210008M-A805

N910C :

KMR21000AM-A805

c5000 :

KMRX1000BM-B614 32gb

C7000 :

KMRC10014M-B809

Sony
c2305 :
H9TP32A8JDAC
KMN5X000ZM-B209
b309 ok 2m 2m EMMC CID: 90014A4834473164048602A3C8517150
C6603 –
KLMAG2GE2A-A001-16g
THGBM5G7B2JBAIM-16g
c6902
KLMAG2GEAC-B001 16gb
C6903
THGBMGB7D2KLBAIL
D2533 -c3
KLM8G1GEAC-B001
c5302
KLM8G2FE3B-B001
c2105 :
KLM8G1GEAC B001
xperia t2
THGBM5G6A2JBAIR
St26i :
KMSJS00KA-B308
C2005
SDIN7DP2-4G
THGBMAG5A1JBAIR
xperia u:
SDIN5C2-8G
D2502(c3)
KLM8G1GEAC B001
mt27 :
KLM8G2FE3B-B001
E2305
H9TP17A8JDACNR-KGM
KMK7U000VM-B309
E2333 :
KMR310001M-B611
H9TQ17ABJTMC
e5333
KMR310001M-B611
H9TQ17ABJTMC
E6833 z5:
THGBMFG8 C 4 LBAIR
D2005
KMN5X000ZM-B209
H9TP17A8JDAC
D2203
THGBMAG51JBAIR
d2302 :
THGBM5G6A2JBAIR 8gb
KLM8G1GEAC-B001
d5103
SDIN7DP2-8G.
KLM8G1GEAC-B001
D5322
THGBMAG51JBAIR
KLM8G1GEAC-B001
d6503
THGBMBG7D2KBAIL 16gb
KLM8G1GEAC-B001
lt26i :
THGBM4G8D4GBAIE
F3212
H9TQ17ADFTAC
e5333
H9TQ17ABJTMC
Lenovo
s820:
H9TP32A8JDAC
H9TP32A8JDBC
b309 ok cid ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138
a3000 :
H9TP17A8JDAC 16g ok
kmk3u000vm-b410 16g ok change cid to kjs000vm(scatter)
kmkus000vm-b410 8g
KMK5U000VM-B309 4g ok
b412 stay on logo
kmk8s000vm-b410 ok change cid to kjs000vm
A3300
KMK7X000VM-B314
KMK8U000VM-B410 cid: 1501004B385530304D0C0BC61E1B811C
KMK7U000VM-B309 8g cid:1501004B385530304D0C0BC61E1B811C
A3500 :
KMK8X000VM-B412 ok
KMK8U000VM-B410 cid K8U00M ok (scatter)
H9TP18A8JDMC-16gb
A3500-FL
KMK7X000VM-B314
a5500 :
KMK8X000VM-B412
H9TP18A8JDMC-16gb
A5000E :
KMK8U000VM-B410
A7-30
H9TQ64A8GTMC
KMQ7X000SA B315 8G ok
KMF820012M-B305
TB3-850M
KMQ820013M-B419
KMF820012M-B305 ok cid: ۱۵۰۱۰۰۴۶۳۸۳۲۳۲۴D420059C46816C392
KMQ310013M-B419 error 2004
TB3-710i:
KMF820012M-B305
b315 stay on logo
TB3-710f:
KLM8G1WEPD-B031
B001 8G OK
B6000 :
KMK8U000VM-B410
s6000H :
h9tp17a8jdac
A8-50LC
KMF820012M-B305
YOGA Tablet 2-830L
KLMAG2WEMB-B031
Vibe X2
KLMBG4WEBC-B031
S920
H9TP32A8JDAC
pb1-750M:
KMF820012M-B305
A6000
KMQ7X000SA-B315
KMQ7X000SA-B315
A7000a
KMR7X0001M-B511
KMQNW000SM-B316
A7010a48
KMR31000BA-B614
A916
KMK7X000VM
A369i
KMN5U000ZM-B203
A388t
KMN5X000ZM-B209
K900
KLMAG2GE4A-A001
H26M64003DQR/32GB
K910
THGBM5G7B2JBAIM
THGBMBG7D2KBAIL
KLMAG2GEAC-B001
K30-t
KMQ8X000SA
K860
KLM8GG2FE3B-B001
K920
KLMBG4GEAC
K50-T5
KMR820001M-B609
A2010-a
KMQ7X000SA-B315
KMQ72000SM-B316
S880
۳۲A4JJAC Skhynix
S920
KMK7U000VM-B309
KMKJS00VM-B309
S660
KMK7X000VM-B314
S90-A
KMR4Z0001A-B803
S930
KMKJS000VM
S860
KMIU8000MA
S856
SDIN8DE2-8GB
S850
KMK8X000VM
S820e
KMK5U000YM
S810t
KMK7U00VM-B309
S60-a
KMR7X0001M
P70-a
KMR820001M-B609
KMR820001M-B609
Vibe x2 KLMBG4WEBC-B031
Lg

D335

Kmq7x000sa-b315 8G

D295

jdac

b309 ok 1m 1m 512kb

b410 ok

KMK5X000VM-B314

D221

KMN5U000ZM-B203

D285

H9TP32A4GDMCPR-KDM

KMK5U000VM-B309

D290

MT29PZZZ8D4BKFSK_18 WT

KMK5X000VM-B314

D320

H9TP32A4GDBCPR-KGM

d335

KMQ7X000SA-B315

d856

H26M64002DQR

D802 :

THGBMBG8D4KBAIR

H26M64002DQR

THGBMAG8A4JBA4R

E440

bH9TP32A4GDCC

b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

E445

H9TP32A4GDCC

b309 ok CID: 90014A4834473164040501A1E34D5138

E455

H9TP32A4GDCC

b309 ok CID: ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138

E612

H9TP32A4GDCC

E615

KMSJS000KM-B308

SD5DH24A 4G

D855

SDIN9DW4-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

KMVTU000LM-B503

SDIN9DW4-32G

H815(g4)

THGBMFG8C4LBAIR 32g ok

KMVTU000LM-B503

THGBMBG7D2KBAIL

THGBMFG8C4LBAIR

H818p(g4)

THGBMFG8C4LBAIR 32g

KMVTU000LM-B503

B031 b001 ۷du2 ۷dp4 B310

H324

KMFJW0007M-B212

H422

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

H950

KLMBGAGEAC-B301

h324t

KMFJ20007M-B214

h791

THGBMFG7C2LBAIL-16G

THGBMFG8C4LBAIR 32g

H959 :

KLMBG4GEND-B031

h955

KLM8G1GEND-B031

h960a :

THGBMFG8C4LBAIR

D160 :

H9TP32A4GDDC

b309 ok change cid to ۹۰۰۱۴A4834473164040501A1E34D5138 rom1:3728mb

d170 :

H9TP32A4GDCC

D325

H9TP32A8JDBC ok

KMKJS000VM-B309 ok

kmk5x000vm-b314 8GB

b314 4g ok

D380

H9TP32A8JDBC rom1>3728mb

H9TP32A8JDAC rom1>3728mb

b410 ok

b309 ok

D618

KLM8G1WEMB-B031

D686

H9TP65A8JDAC

KMKUS000VM-B410 OK 2M 2M 128K CID: ۹۰۰۱۴A4838473264040502A2D072D25C

KMK7U000VM-B309 CID: 90014A48384732640408D3EBCEFDC17E

b410 16G ok

D690:

KMQ7X000SA-B315

D724

KLM8G1WEMB-B031

F320s

H26M64002DQR

F320s

THGBMAG8A4JBR

F510l

KLMAG2GEND-B031

ls751

H9TQ64A8GTMC

Ls990

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

Ls991

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

Ls980

H26M5200EQR

THGBMAG8A4JBA4R

H811

THGBM5G8A4JBAIR/32GB

ls996 :

Klmbg4gend-b031 32g

K130E :

KMF720012M-B214

k350z :

H9TQ64AAETMC

KMQN10006M-b318 ok

b315 stay on logo

H9TQ17ABJTMC 16g ok

k500dsz (x screen)

KMQE10013M-B318 16g

KMQ310013M-B419 16g

b417 not power

H9TQ17ABJTMC

k520dy :

jy932

m400dy :

KMQE10013M-B318

k430 :

KMQ310013M-B419

k430dsy :

KMQE10013M-B318

K220DS

jy932

KMQE10013M-B318

K200DS (X-Style)

H9TQ17AAETAC

GS290

K522H1HACB-B060

P768 (L90)

H26M31002GPR

KLM8G2FE3B-B001 ok

P715

SD5DH26A-4G

h502f :

KMQ72000SM-B316

h540

KMQ72000SM-B316

KMQ7X000SA-B315

v400

THGBMBG6D1KBAIL

KMVTU000LM-B503

SDIN7DU2

H900 :

SD1NADF4-64g

.

X230:

KMFNX0012M-B214

M250:

H9TQ17ABJTBC

M320:

KMQE10013M-B318

ASUS

k00s :

SDIN7DU2-8G

KLM8G1WEMB-B031

KLM8G2FE3B-B001

k012 :

H26M42003GMR

b001 8g ok

asus selfie-z00ud

H9TQ17ADFTMC

zenfone2-z00ad

H26M78103CCR 64gb

K00z:

SDIN7DU2-8G

k004:

H26m42002gmr

x013d(zb551kl):

H26M52208FPR

x014d:

۰۸EMCP08-NL2DM327 kingeston

H9TP65A8JDMC

Zenfone Live ZB501KL

KLMAG1JENB-B041

Z00LD:

H9TQ17A8JTMC

p001:

H9TQ64A8GTMC

k019 :

H26M41103HPR

k01A :

H26M31003GMR

zenfone 3 Max ZC553K

KMR4Z0001M-B802

zenfone 4/A400CG

H26M41103HPR

zenfone 5/A500CG

KMVTU000LM-B503

zenfone 5/A501CG

KMSJS000KA-B308

zenfone 5/A501CG

KMJJS000WM-B409

zenfone 6/A600CG

KMV3W000LM-B310

zenfone K009

KE4CN5B6A

zenfone ZC520TL

H9TQ17ABJTAC

zenfone ZE500KG

H9TQ64ABJTMC

zenfone ZE500KL

MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT

zenfone ZE551

H26M42003GMR

zenfone 4S/T00Q

KMVTU000LM-B503

zenfone K017

KMVTU000LM-B503

Fonepad8

KMR21000BM
xiaomi
Redmi 2
KMQN1000SM-B316
THGBMFG7C1LBAIL
Mi 3S Prime
KMR21000BM-B809
Redmi 3
KMQ310013M-B419
Redmi 3S
MT29TZZZ5D6YKFAH-125 WT Micron
KMQ310013M-B419
Redmi 4
KMQE10013M-B318
Redmi 4A
KMQE10013M-B318
Redmi Note 5A
H9TQ17ABJTBC
Redmi Note 5 Pro
KMDH6001DM-B442
Redmi 4x
KMQE10013M-B314
mi5
THGLF2G9J8LBATR 64gb
mi5x
H9TQ52ACLTMCUR
mi5 pro:
THGLF2G9J8LBATR 64gb
KLUBG4G1CE-B0B1 32g
note 4x
KMRX1000BM-B614 32gb
Nokia
nokia xl:
KMJ5X000WM-B413
Lumia 950 XL RM-1116
H26M64103EMR 32g
mokia 5 ta-1053
H9TQ17ABJTBC 16g
nokia 3 ta-1032(mt6737)
kmqe10013m-b318
nokia 6 ta-1021
H9TQ26ADFTBC
Rm-1013
H9TP32A8JDDC
Lumia 925
KLMAG2WE4-A001
SDIN4C2-16G
َAlcatel
Ot5020d
KMK5X000YM-B314
Ot5020d
KMK5U000VM-B309
Ot995
SDIN5D2-2G
Ot8008D
KMK8U000VM-B312
Ot995
KMKJS000VM-B309
Ot995
SD7DP28C-4G
Ot7041D
KMK5X000YM-B314
GDCC ok
Ot7040T
H9TP32A4GDBCPR-KGM
Ot7040T
KMK5X000YM-B314
www.daryaigsm.com

hadi daryai

لیست هاردهای مشابه رایگان میباشد و به صورت ماهانه به روز خواهد شد
با تشکر

 

توضیحات تکمیلی

لیست هاردهای مشابه

لیست هاردهای مشابه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “لیست هارد های مشابه مناسب گوشی و تبلت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

محصولات پیشنهادی

X